Fijn dat u op mijn website terecht bent gekomen. Bij mij kunt u logeren in een ruime accommodatie waar u volledig tot rust kunt komen. In 2008 heb ik, Mia van der Borst, het pelgrimspad naar Santiago de Compostela in Spanje gelopen. Tijdens deze tocht heb ik vaak overnacht bij particulieren. Hier rees het idee om zelf bij terugkomst mijn huis open te stellen voor andere mensen.

  

11 Jaar geleden heb ik samen met mijn man deze wens in vervulling zien gaan. Ik nodig U graag uit, om mijn accommodatie als verblijfplaats en de omgeving van Reuver te komen verkennen.  

 

De naam Foekesbrook,

 

Het gebied aan weerszijden van de Reuverbeek, tussen de KLAASHOFWEG en de Schelkensbeek, is een zeer oud bewoningsgebied. De oudste vermelding van dit toponiem dateert uit 1623, toen houtgewas te Offenbeck in het Fuckenbroeck aan de beek werd verkocht. In 1628 werd opnieuw houtgewas in het Fuickenbroick verkocht. Ook landmeter Keullen noteerde in 1654 het Voecken Brock.

 

 

De benaming houdt mogelijk verband met visserij met behulp van fuiken (Middelnederlands 'fuke, fuucke, fuycke, vuycke'). Ook de trechtervormige vorm van het beekdal kan aanleiding hebben gegeven tot deze naam. In het Middelnederlands was een 'fuecke' of 'vuyke' tevens een onderrok; het werkwoord 'vocken' betekent 'waaien'. In het dialekt wordt de naam uitgesproken als 'Foekesbrook'. De 's' in deze uitspraak komt niet voor in de oude geschreven vormen, maar zou verband kunnen houden met het woord 'Fuchs', vos. Een laatste mogelijke verklaring vinden we in het Westgermaanse 'Fuhsa':

dichtbegroeid.

Bron: Loe Giesen.