Bezienswaardigheden in Kessel.

 

 

Kasteel de Keverberg in Kessel, toen en nu.

Waar het nú de historie tot leven wekt.

 

Een van de oudste kastelen van ons land is tevens ook het modernste. Kasteel de Keverberg is in 2015 in een nieuw jasje gestoken. En nu is het met haar ligging aan de Maas een unieke vergaderlocatie, trouwlocatie en feestlocatie. Op de grens van Noord- en Midden-Limburg is het ook een perfect onderdeel van een dagje uit vol historie, avontuur en architectuur. Natuurlijk bent u ook welkom voor een heerlijke kop koffie of een lekker speciaalbiertje.

Voor meer informatie, klik op het logo onderaan de tekst.

GESCHIEDENIS VAN KASTEEL DE KEVERBERG

 

GRAVEN VAN KESSEL 950 – 1305

De Graven van Kessel zetelden in de burcht die later Kasteel de Keverberg zou gaan heten. Hun gebied omvatte het huidige Noord Limburg en delen van Noordrijn Westfalen. De Duitse Otto de 1ste verleende zijn leenman Ansfried tolrechten, welke de bases waren voor de bouw van het kasteel. Kessel lag immers op een belangrijk kruispunt van de handelsweg over water (de Maas) èn over land (van Antwerpen naar Keulen).

 

GRAAF VAN GELDER 1279

Graaf Reinald de 1ste Graaf van Gelder, kocht in 1279 het kasteel voor 1000 Keulse marken. Hij ging zijn graafschap vergroten en de aankoop van Kasteel de Keverberg was hiervoor van strategisch belang. Het graafschap Gelre ontstond in 1046 in de Duitse plaats Gelre en breidde zich uit over grote gebieden van het huidige Gelderland en delen van Limburg. Uiteindelijk ontstond in 1339 het hertogdom Gelre.

HEREN VAN KESSEL  1338 – 1541 

In het jaar 1338 neemt de eerste generatie van de Heren van Kessel het kasteel en landgoed weer tot zich. Ruim tweehonderd jaar zullen zij de scepter zwaaien over het Noord Limburgse land.

FAMILIE VAN MERWIJCK 1541 – 1798

De familie Van Merwijck neemt haar intrek in het kasteel. In de periode van deze 250 jaar zijn er zeven generaties die het land en volk besturen. Het kasteel heeft veel te lijden. Zowel de Staatsen als Willem van Oranje verwoesten meerdere keren het kasteel, maar de Van Merwijcks bleven het steeds weer herbouwen. Aan het einde van de tachtigjarige oorlog bouwt men een muur om het kasteel en de tuin heen. Deze muur staat er nog steeds en dateert van 1651.

FAMILIE VAN KEVERBERG 1798 – 1903 

In het jaar 1798 komt het kasteel in bezit van de familie Van Keverberg. Behalve dit kasteel bezaten ze ook kasteel Aldenghoor in Haelen. Langzamerhand verandert de naam van het kasteel. Was het voorheen het Huys, nu werd het vernoemd naar de bewoners en werd het kasteel De Keverberg. De laatste adellijke bewoner was Baron Frits van Keverberg. Zijn vader Karel Lodewijk was een belangrijk staatsman. Eerst onder Napoleon en later als minister onder Koning Willem I. Voor zijn zoon Frits lag een mooie carrière in het verschiet. Met zijn universitaire opleiding werd hij lid van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Zijn eigenzinnige karakter leidde hem echter naar een triest en roemloos einde. Gescheiden van zijn vrouw en ruzie met zijn enige dochter Mathilde, onmin met meneer pastoor, onmin met de burgemeester, onmin met de notabelen, maar geliefd bij de bewoners van het dorp. De fles was zijn lot. Hij bouwde op het einde van zijn leven een nieuw kasteel, even verderop in het dorp: Huize Oeverberg. Na zijn dood werd hij in het donker begraven in tuin van kasteel de Keverberg. Meer dan 140 jaar was zijn lichaam spoorloos, totdat op 25 juni 2015 bij de graafwerkzaamheden in de tuin een spannende vondst zich openbaarde....

ZUSTERS VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID 1888 – 1954

Na het overlijden van Baron Frits van Keverberg stond het kasteel leeg. Een Duitse kloosterorde diende zich aan. De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid mochten het kasteel gebruiken voor 1 gulden per jaar. Ze stichtten een meisjespensionaat en een internaat voor schipperskinderen. Op 17 november, twee dagen voor de bevrijding werd het kasteel door de terugtrekkende Duitsers in brand gestoken. Meer dan 2000 kilo dynamiet waren nodig om het kasteel de verwoesten, daarna werd het in brand gestoken. Ook de naast gelegen kerk moest het ontgelden, de toren werd op geblazen en viel op het middenschip. Kessel had zijn kloppend hart verloren....

GEMEENTE KESSEL KOOPT KASTEELRUINE EN KASTEELTUIN 1952

In 1952 koopt de voormalige gemeente Kessel de kasteelruïne met tuin en bijgebouwen. Men geeft opdracht om een historisch en bouwkundig onderzoek uit te voeren. Prof. dr. J.G.N. Renaud gaat dit uitvoeren. Een grote autoriteit op het gebied van kastelen. Er wordt besloten de ruïne te consolideren met als uitgangsperiode het jaar 1500. Dit betekende dat alle bouwkundige toevoegingen (wat na de verwoesting er nog van over was) verwijderd werden en de ruïne de aanblik terug kreeg van de late middeleeuwen. In 1994 werden de bijgebouwen verkocht en sinds die tijd hebben deze gebouwen een zelfstandige hotel- en restaurantfunctie (De Neerhof). De kasteelruïne wordt (beperkt) opengesteld voor publiek. Er vinden tevens kleinschalige evenementen plaats.

STICHTING BEHOUD KASTEEL DE KEVERBERG KOOPT KASTEEL VAN GEMEENTE 2012

 

In 2008 wordt voor de vierde keer een poging gedaan om tot volledige herbouw te komen. Het tij lijkt gunstig. Er is politieke wil, er is draagvlak binnen de Kesselse bevolking, de financiën lijken binnen handbereik en een groep van 60 vrijwilligers staat met opgestroopte mouwen klaar. Aanvankelijk wordt gekozen voor het historische model van rond 1875. Na 3 jaar studie blijkt er onvoldoende onderscheidend vermogen te zijn ten aanzien van de overige 300 kastelen/kasteelboerderijen in Nederland. Het plan gaat op de schop en de koers wordt rigoureus gewijzigd. Gebaande paden worden verlaten en de uitdaging gezocht. Meer dan 25.000 uur van eigen vrijwilligers hebben het project gedragen en tot een succes gemaakt. Op 26 september 2015 is het geopend en heeft Kessel haar kloppend hart weer terug. Trots torent het kasteel als vanouds hoog boven de Limburgse horizon uit. Een mooie spagaat in tijd om het oudste en tegelijkertijd het modernste kasteel van Nederland zijn. Breng een bezoek aan het kasteel en oordeel zelf....

 

 

 

 

 

 

Het Hagelkruis van Kessel is een hagelkruis dat gelegen is aan de Maas ten oosten van Kessel.  

Het kruis staat aan de Ondersteweg op ongeveer 600 meter oostelijk van het dorp.Het ensemble is een rijksmonument.

 

Een hagelkruis is een wegkruis dat geplaatst werd om boze geesten af te weren, onder andere opdat gewassen niet door hagel beschadigd zouden raken. Hagelkruisen zijn er in twee typen, het Liemerse kruis van ijzer geplaatst op een hoge ijzeren of houten mast en het stenen of houten kruis dat op de grond geplaatst is. (Wikipedia)

 

 

 

Voor meer informatie over Kessel: klik dan op onderstaand logo.

 

 

 

Ten zuidwesten  van de kom van Kessel is op een steil Maasterras  de Villa 'Oeverberg' gelegen. De achtergevel biedt uitzicht op de Maas. Voor de villa ligt een cirkelvormige oprit. Vanaf het Veersepad geeft een hek tussen monumentale hekpijlers toegang tot het terrein waarop zich nog diverse monumentale solitairen bevinden als overblijfsel uit de eertijds uitgestrekte kasteeltuin. De Villa is gebouwd van 1870 tot 1872 in opdracht van de legendarische baron Frederik Hendrik Charles van Keverberg ('Baron Frits'), de laatste kasteelheer van Kessel. Hij sleet hier zijn laatste levensdagen tot aan zijn dood in 1876. Het pand is gebouwd in kasteeltrant en vertoont invloeden van de vrij zeldzame, romantische Engelse Neo-Gotiek. Aan de achtergevel van de villa is in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een tweelaags serre aangebouwd op rechthoekig grondplan. Deze is grotendeels in stijl uitgevoerd. Architect J.J. Rijs (Venlo) moderniseerde in 1963-1964 enkele ruimten in het interieur. Een groot deel van de oorspronkelijk omliggende kasteeltuin is thans verkocht en bebouwd geraakt.